کلاسهای آفلاین ما

‌آموزش React + Material
برنامه نویسی
نوع کلاس
آفلاین
55000تومان
0تومان
‌Getting Started with K
برنامه نویسی
نوع کلاس
آفلاین
150000تومان
0تومان
‌Getting Started with K
برنامه نویسی
نوع کلاس
آفلاین
250000تومان
0تومان
‌Build a Cryptocurrency
برنامه نویسی
نوع کلاس
آفلاین
250000تومان
0تومان
‌پایتون برای مبتدیان
برنامه نویسی
نوع کلاس
آفلاین
500000تومان
500000تومان
‌پایتون
برنامه نویسی
نوع کلاس
آنلاین
500000تومان
0تومان
‌فن بیان و گویندگی
هنر
نوع کلاس
آنلاین
400000تومان
300000تومان
نوع کلاس
آنلاین
5000تومان
5000تومان